Overbeeke&co

Menu

Stimuleer teamontwikkeling

De kwaliteit en de impact van werk verbeteren? De productiviteit van een team vergroten? In beide gevallen is het essentieel dat een groep individuen als een echt team functioneert. Een flexibel team, dat met elkaar communiceert, gericht is op klanten of andere stakeholders. Een team dat inspeelt op veranderingen wanneer die zich voordoen.

Vijf veelgestelde vragen over teamontwikkeling:

  1. Hoe stel je een topteam samen?
  2. Hoe zorg je dat een team gezamenlijk verantwoordelijkheid neemt?
  3. Hoe ontstaat er meer onderling vertrouwen binnen een team?
  4. Hoe creëer je teamdynamiek binnen een team dat op afstand van elkaar werkt?
  5. Hoe kunnen teamleden elkaar versterken?

Ellen Overbeeke coacht met veel energie en plezier teams die hun communicatie, samenwerking en prestaties willen verbeteren. En een impuls willen geven aan hun werkplezier. Ook begeleidt zij teams in het ontwikkelen en aanscherpen van hun verhaal, visie en doelen.

Maak samen een teamanalyse

Het startpunt is een intakegesprek met de opdrachtgever. Daarin wordt de kernvraag of ervaren probleem verkend. In dit gesprek wordt ook bepaald of Ellen de juiste persoon is om het team te begeleiden. Daarnaast vinden interviews plaats met een aantal teamleden en eventuele stakeholders. 

Zo ontstaat een beeld van de interactie binnen en buiten het team. Dat beeld vormt het uitgangspunt van de coaching. In de teamsessies wordt gebruik gemaakt van diverse werkvormen en methodieken, passend bij de gewenste gedragsverandering.
 
Het aantal gesprekken met het team is afhankelijk van de omvang en complexiteit van de vraag. Gemiddeld zijn drie tot vijf sessies van een halve dag voldoende om  teamontwikkeling echt te stimuleren. De locatie van de bijeenkomsten wordt in onderling overleg bepaald. Het intakegesprek en de interviews kunnen overigens ook digitaal plaatsvinden. 

Tijd om de teamdynamiek te onderzoeken?

Neem nu contact op